Wczytywanie...

 

Polityka Prywatności

FORMULARZ PROŚBY O UMÓWIENIE SPOTKANIA W PRONOVIAS
Wersja z 26 czerwca 2019

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z wypełnieniem niniejszego formularza informujemy Panią, że Pani dane osobowe będą przetwarzane przez SAN PATRICK, S.L.U., spółkę z siedzibą w Barcelonie pod adresem Calle Om, 16, Polígono Industrial Mas Mateu, S/N, o numerze płatnika VAT: CIF B-63523609 (dalej "PRONOVIAS").

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA

Dane będą przetwarzane w celu obsłużenia Pani prośby o zarezerwowanie terminu spotkania w wybranym przez Panią sklepie, jak też nawiązania kontaktu z Panią, tak przez PRONOVIAS jak i przez sklep, w którym umówiła Pani spotkanie, oraz w celu przeprowadzenia wszelkich czynności, które okażą się konieczne względem wspomnianej rezerwacji (np. potwierdzenie spotkania lub zmiana daty czy godziny), za pośrednictwem dowolnego medium komunikacyjnego, w tym mediów elektronicznych, takich jak poczta elektroniczna, telefon, SMS, lub dowolnego innego medium, odpowiedniego do realizacji wspomnianego celu (w tym za pośrednictwem komunikatorów internetowych).

Podstawą prawną przetwarzania Pani danych pobieranych przy rezerwacji spotkania jest zgoda, której nam Pani udziela zaznaczając odpowiednie pole wyboru, co nas upoważnia do przekazywania Pani identyfikacyjnych danych osobowych i danych kontaktowych do sklepu, w którym rezerwuje Pani termin spotkania i który ze swej strony będzie je przetwarzał, w celu dostarczenia Pani usługi, to znaczy w ramach realizacji spersonalizowanej obsługi w sklepie.

Podobnie, Pani dane będą wykorzystywane do utworzenia konta Klientki Pronovias lub aktualizowania danych, jeśli ma już Pani takie konto, dzięki któremu będziemy mogli Panią obsłużyć oraz – dzięki zbieraniu informacji dostarczanych przez Panią jak też zarządzaniu informacjami – zaoferować spersonalizowane usługi, takie jak organizowane w przyszłości imprezy/wydarzenia, uwzględnienie gustów i preferencji, ankiety badające zadowolenie klienta, jak to opisano w następnym paragrafie Opracowywanie Profili.

Utworzenie konta Klientki Pronovias jest czynnością, którą realizujemy na podstawie naszego usprawiedliwionego zainteresowania o charakterze handlowym, by móc Pani zaoferować możliwie najlepsze usługi dostosowane do Pani potrzeb i preferencji, jak też by móc zachować historię naszej relacji z Panią. Więcej informacji o tym, jak zarządzamy Kontem Klientki podano w paragrafie trzecim (3) poniżej, zatytułowanym Opracowywanie Profili.

Dodatkowo, będziemy również mogli skontaktować się z Panią w celu przeprowadzenia ankiet badających zadowolenie z jakości dostarczonych usług i obsługi klienta i dotyczących dostarczonej usługi lub zakupionego produktu, w którym to przypadku będziemy przetwarzać Pani dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego zainteresowania wspomnianymi danymi.

Z drugiej strony, pod warunkiem wszakże, iż udzieliła nam Pani zgody poprzez zaznaczenie umieszczonego w tym celu w formularzu pola, będziemy mogli przetwarzać Pani dane w celu:

 • Przesyłania Pani biuletynu informacyjnego PRONOVIAS, który zawsze będzie materiałem spersonalizowanym i dostosowanym do Pani zainteresowań.
 • Przesyłania Pani dodatkowych informacji dotyczących PRONOVIAS, na przykład badań opinii, zaproszeń na imprezy/wydarzenia, itd.

Wszystkie biuletyny informacyjne lub komunikaty handlowe będą wysyłane przez SAN PATRICK, S.L.U. - również w imieniu innych spółek Grupy PRONOVIAS – będącą firmą odpowiedzialną za reklamy i komunikację firm Grupy Pronovias.

Podobnie, wszystkie wspomniane komunikaty będą mogły być dostosowywane i personalizowane zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników, albo na podstawie zamawianych produktów i usług, albo na podstawie tych danych, które będziemy mogli wydedukować lub uzyskać między innymi z Twojego sposobu korzystania z naszej strony WWW, zainteresowania konkretnymi treściami lub reakcji na nasze komunikaty, jak to wyjaśniamy w paragrafie czwartym (4) poniżej, zatytułowanym Komunikaty Handlowe.

3. OPRACOWYWANIE PROFILI

Jak już wcześniej wskazaliśmy, w Pronovias opracowujemy profile Klientek, które wchodzą z nami w interakcję, a to poprzez utworzenie konta użytkownika lub klientki, które zawiera wszystkie informacje zebrane za pomocą różnych kanałów zbierania danych, tak fizycznych jak i kanałów o charakterze online. W zależności od typu interakcji, profil może być mniej lub bardziej kompletny. Profile te przygotowujemy na podstawie naszego usprawiedliwionego zainteresowania handlowego, którego istotnymi elementami są poznanie naszych klientek oraz możliwość poprawiania naszych usług zgodnie z ich preferencjami i potrzebami.

Poniżej opisujemy różne opcje profilowania, które realizujemy w zależności od tego, w jaki sposób tworzy Pani relację z nami oraz od opcji, które pani mogła wybrać, zależnie od sytuacji:

3.1 Profil w sklepie fizycznym lub obsługa klienta: W naszych sklepach lub za pośrednictwem serwisu obsługi telefonicznej klienta możemy Panią poprosić, by podała nam Pani dane osobowe, a to m.in. w celu utrzymania relacji handlowej, obsłużenia Pani w sposób spersonalizowany lub zarządzania dostępnymi terminami spotkań. W tym celu tworzymy kartę Klientki, w której zbieramy wszystkie istotne informacje, jak np. informacje o preferencjach dot. stylu sukni, kolorów, zainteresowania suknią ślubną lub wieczorową, itd. Informacje te umożliwiają nam dostosowanie oferowanych usług oraz informowanie Pani na bieżąco o nowościach i imprezach/wydarzeniach organizowanych w odwiedzonych przez Panią sklepach (np. dostarczenie nowej kolekcji, dostępność sukni w nowych kolorach, Trunk Shows lub licytacje prywatne, itp.), przy czym w tym przypadku to sklep nawiązuje bezpośrednio komunikację, co stanowi uzupełnienie wobec komunikacji nawiązywanej, w zależności od przypadku, przez samą firmę Pronovias (przykładowo, za pośrednictwem mediów elektronicznych, jeśli wyraziła Pani na to zgodę).

Co więcej, jeśli odwiedzi Pani nasze sklepy, będziemy mogli Pani przesyłać ankiety badające zadowolenie klientki tak z jakości otrzymanej usługi, jak też z naszych produktów. Dzięki temu możemy poprawiać nasze usługi z dnia na dzień. Wspomniane ankiety badające zadowolenie klientki będą mogły być przekazywane Pani za pomocą mediów elektronicznych, nawet jeśli nie wyraziła Pani zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze komercyjnym, ponieważ nie stanowią one reklamy, choć są najlepszym sposobem, jakim dysponujemy, by zagwarantować, iż w sklepie dostarczyliśmy Pani możliwie najlepsze usługi, zgodne ze standardami jakościowymi Grupy Pronovias, a wszystko to z uwzględnieniem naszego uzasadnionego zainteresowania przetwarzaniem Pani danych kontaktowych i komunikowaniem się w tych celach. Jeśli uzna Pani, że usługa nie została wykonana w odpowiedni sposób, możemy się z Panią skontaktować – telefonicznie lub za pomocą dowolnego innego medium komunikacji, które Pani wskazała – w celu omówienia wszelkich zdarzeń, które mogły się wydarzyć w trakcie Pani wizyty w sklepie.

3.2 Profil online: Nowe technologie umożliwiają nam opracowywanie znacznie bardziej precyzyjnych profili, analizujących nie tylko preferencje, które może Pani przedstawić w naszych sklepach, ale też następujące aspekty:

 • Informacja dostarczana w momencie zarezerwowania terminu spotkania, np. data imprezy/wydarzenia, w tym Pani ślubu; otoczenie, w którym będzie się odbywać impreza/wydarzenie lub Pani ślub; Pani preferencje dot. sylwetki lub dekoltu sukni; Pani budżet przeznaczony na suknię;
 • Informacja dostarczana w momencie utworzenia konta użytkownika, jak na przykład dane identyfikacyjne, kontaktowe lub Pani adres;
 • Zakupy, których mogła Pani dokonać za pośrednictwem naszego sklepu online, dzięki którym będziemy mogli wydedukować, jaki jest Pani styl i preferencje;
 • Zachowanie na naszej stronie WWW (treści, do których Pani sięga, typologia oglądanych sukni, preferowane kolory, częstotliwość odwiedzin na naszej stronie WWW…), którego analiza pomaga nam zrozumieć, co się Pani podoba;
 • Zachowanie w odpowiedzi do naszego biuletynu informacyjnego (do jakiego typu treści Pani sięga za pomocą łączy w biuletynie; jak często otwiera Pani wiadomości od nas); lub, między innymi,
 • Istotne informacje zależne od tego, jakie suknie umieszcza Pani w sekcji “Moje ulubione” (rodzaj sukni, kolory i inne charakterystyki, które pomagają nam zrozumieć Pani preferencje dot. naszego asortymentu).

Oba profile mogą się łączyć, gdy Pani wchodzi w relację z Pronovias, tak za pośrednictwem kanałów fizycznych (wizyta w sklepie lub za pośrednictwem serwisu obsługi klienta), jak też online, za pośrednictwem naszej strony WWW, aplikacji na telefon, sieci społecznościowych, itd.

3.3 Użytkowanie lub wykorzystywanie informacji generowanych w profilach użytkownika: Informacje, które będziemy mogli zbierać o naszych klientkach używane są do różnych celów, choć można by je podzielić na dwie duże grupy: (i) cele związane ze spersonalizowaną obsługą, dostosowaną do naszych klientek; (ii) cele czysto reklamowe.

Jeśli chodzi o spersonalizowaną obsługę, znajomość Pani preferencji pozwala naszym sklepom Pronovias antycypować Pani potrzeby w taki sposób, byśmy mogli zaoferować wartość dodaną do naszych usług. Przykładowo, znajomość preferencji dot. sukni daje personelowi sklepu możliwość nie tylko prezentowanie sukni, które pasują do wspomnianych preferencji (na przykład długich lub krótkich sukni wieczorowych, z określonym rodzajem dekoltu, w określonym kolorze, itd.), albo też, jeśli zarezerwowała Pani termin spotkania, daje możliwość dokonania uprzedniego wyboru wszystkich tych sukni lub produktów, które mogłyby się nadać, co dotyczy dostępnych rozmiarów i kolorów.

Jeśli wkrótce ma Pani się odbyć jakaś impreza/wydarzenie, a w szczególności dotyczy to ślubu, znajomość daty umożliwia z wyprzedzeniem przygotować dostępne suknie w celu przeprowadzenia stosownych przymiarek, jak też przewidzieć, jakie rozmiary i typy sukni powinny być dostępne.

Podobnie w przypadku generowania wspomnianych profilu, które umożliwiają nam podwyższanie skuteczności naszej reklamy, dają możliwość personalizowania i dostosowywania treści komunikatów reklamowych do Pani zainteresowań, dostosowania momentu ich wysyłki lub częstotliwości oddziaływania na klientkę.

Przykładowo, jeśli wiemy, że interesuje się Pani naszymi nowymi kolekcjami, będziemy Panią informować o wprowadzeniu do sprzedaży każdej nowej kolekcji. Co więcej, jeśli wykazała Pani zainteresowanie naszymi imprezami/wydarzeniami, np. prezentacją nowych kolekcji, będziemy mogli Panią zaprosić do udziału w nich, z uwzględnieniem miejsca, w którym Pani przebywa oraz miejsca prezentacji.

Wszystkie kontakty mogą być realizowane z wykorzystaniem tak mediów elektronicznych, jak to już wcześniej wskazano, jak też telefonicznie, tak bezpośrednio z działu Obsługi Klienta firmy Pronovias, jak też bezpośrednio ze sklepu, a to w celu poinformowania o dostarczeniu nowych sukien, potwierdzenia terminów zbliżających się wizyt lub dokonanych rezerwacji lub, ogólnie, w celu utrzymania relacji handlowej.

Personalizowanie zawartości umożliwia nam zapewnienie adekwatności przesyłanych informacji do Pani potencjalnych zainteresowań… Przykładowo, jeśli wiemy, że preferuje Pani długie suknie, priorytet uzyskają powiadomienia lub promocje dotyczące tego typu sukni.

Co więcej, w zależności do przebiegu Pani interakcji z nami, będziemy mogli zaoferować promocje specjalne, konkursy lub udział w określonych imprezach/wydarzeniach, przygotowanych wyłącznie dla klientek.

W następnym paragrafie traktującym o Komunikatach Handlowych można uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób je przygotowujemy, z jakich kanałów korzystamy i z jakimi platformami współpracujemy, aby podwyższyć skuteczność naszej reklamy.

Wszelkie informacje zawarte na koncie Klientki, a zatem wszelkie informacje dotyczące Pani profilu i preferencji, są dostępne dla naszych sklepów Pronovias, które wykorzystują je w celu udoskonalenia spersonalizowanej obsługi w samym sklepie. Wszelkie takie dane zawsze pozostają własnością firmy San Patrick, S.L.U., z zastrzeżeniem, że sklep – w szczególności dotyczy to sklepów franszyzowych – może poprosić o dodatkowe dane na własny użytek w trakcie Pani wizyty w sklepie.

4. KOMUNIKATY HANDLOWE

Działając z firmy Pronovias będziemy przetwarzać dane, które nam Pani dostarcza, a to w celu przesyłania komunikatów handlowych, gdy uprzednio otrzymamy Pani zgodę na takie działanie. W przypadku, gdy nam jej Pani udzieli, będziemy przesyłać Pani informacje, reklamy, ankiety, zaproszenia na imprezy/wydarzenia lub promocje dotyczące produktów lub usług związanych z działalnością Pronovias. Jako Klientka, w momencie zbierania danych może Pani zdecydować, czy chce Pani otrzymywać tego typu komunikaty z naszej firmy, czy nie. W dowolnym momencie może też Pani zawsze wycofać swoją zgodę.

Jeśli pozwoli nam Pani na przesyłanie komunikatów handlowych za pośrednictwem mediów elektronicznych (w tym poprzez e-mail, SMS, komunikatory internetowe lub sieci społeczne), winna Pani być świadoma, iż komunikaty przesyłane przez Pronovias będą mogły być dostosowywane i personalizowane zgodnie z Pani zainteresowaniami, albo na podstawie zamawianych produktów i usług, albo na podstawie tych danych, które będziemy mogli wydedukować lub uzyskać między innymi z Pani sposobu korzystania z naszej strony WWW, zainteresowania konkretnymi treściami lub reakcji na nasze komunikaty, jak to już wyjaśniamy w poprzednim paragrafie zatytułowanym “Opracowywanie Profilu”.

Wspomniana personalizacja będzie częściowo realizowana automatycznie, w tym sensie, że Pronovias ustala parametry personalizacji, ale to platforma technologiczna generuje profil Klientki. Ogólna zasada jest taka, że nie będziemy wysyłać komunikatów ogólnych, które w powyższej procedurze nie będą kierowane do określonych segmentów użytkowników, ponieważ uważamy, iż leży w interesie tak firmy PRONOVIAS jak też naszych Klientek, by wysyłane lub odbierane były informacje relewantne, i ponieważ brak podziału na segmenty nie zmieniłby liczby odbieranych komunikatów, a tylko ich treść. Dlatego też, jeśli nie chce Pani podlegać segmentacji w celach reklamowych, prosimy, by nie subskrybowała Pani komunikatów i/lub biuletynu informacyjnego firmy Pronovias.

Wszystkie biuletyny informacyjne lub komunikaty handlowe będą wysyłane przez SAN PATRICK, S.L.U. - również w imieniu innych spółek Grupy PRONOVIAS – będącą firmą odpowiedzialną za reklamy i komunikację firm Grupy Pronovias.

Komunikaty handlowe przesyłane wyżej wskazaną drogą elektroniczną mogą być realizowane za pośrednictwem następujących kanałów:

 • Komunikaty przesyłane pocztą elektroniczną, SMS-em lub MMS-em lub komunikatorami internetowymi (whatsapp, telegram, Facebook Messenger, komunikaty bezpośrednie w aplikacjach Forów lub Sieci Społecznościowych, itp.):
  • Jeśli będziemy dysponować odpowiednimi danymi (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, itp.) będziemy mogli przesyłać Pani informacje handlowe z wykorzystaniem tych środków komunikacji. Zasada ogólna jest taka, że kanał komunikacji będzie się ograniczał do poczty elektronicznej, pod warunkiem, że jest to możliwe, choć określone działania będą mogły być wykonywane z wykorzystaniem innych spośród wymienionych środków komunikacji (przykładowo, przesyłanie powiadomień, informacji o imprezach/wydarzeniach lub ankiet).
 • Komunikaty handlowe na platformach zewnętrznych (przykładowo: sieci społecznościowych):
  • Niektóre platformy zewnętrzne (tzn. przykładowo strony WWW, społeczności lub aplikacje) umożliwiają innym reklamodawcom, tak jak Pronovias, wykorzystywanie wspomnianych platform do bezpośredniego oddziaływania reklamowego na te klientki Pronovias, które posiadają również konto użytkownika danej platformy.
  • W tym cel dana platforma może wymagać, by reklamodawca (Pronovias) potwierdził tożsamość swoich Klientek, dostarczając – w formie cyfrowej, zabezpieczonej za pomocą narzędzi technicznych dostarczanych przez samą platformę – podstawowych danych identyfikacyjnych, takich jak na przykład adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
  • Gdy tożsamość Klientki oraz istnienie konta użytkownika platformy zostaną potwierdzone, Pronovias może utworzyć to, co powszechnie nazywa się “społecznością spersonalizowaną”, obejmujące te klientki, które zgodziły się otrzymywać reklamy na danej platformie, i w ten sposób umożliwić wyświetlanie reklam Pronovias bezpośrednio na profilu użytkownika.
  • Przykładowo, w sieciach społecznościowych tego typu działania można spotkać na portalach Facebook (Dostosowana grupa docelowa), Twitter (Spersonalizowane Grupy Docelowe) o Google (Dobór Klientów).
  • Działanie to ma cel wyraźnie reklamowy i dlatego też Pani dane będą wykorzystywane wyłącznie, jeśli wyraziła Pani zgodę na otrzymywanie naszych komunikatów.
  • Dodatkowo, wspomniane platformy zewnętrzne mogę również pozwolić swoim reklamodawcom – jak np. Pronovias – na wykorzystywanie swoich narzędzi do identyfikowania tych użytkowników, którzy – na ich platformie – mają “podobny profil” do profili klientek Pronovias.
  • Procedura identyfikowania i potwierdzani tożsamości Klientów przebiega tak samo jak opisano powyżej.
  • Przykładowo, w sieciach społecznościowych tego typu działania można spotkać na portalach Facebook (Podobne Grupy Docelowe), Twitter (Spersonalizowane Grupy Docelowe) o Google (Podobne Grupy Docelowe).
  • W tym przypadku, ponieważ dane nie są wykorzystywane bezpośrednio w celach reklamowych w odniesieniu do naszych Klientek, ale w odniesieniu do tych, którzy nie będąc naszymi klientami mają profil podobny do naszej klienteli, będziemy wykorzystywać dane podstawowe wszystkich naszych Klientek (i nie tylko tych, które wyraziły zgodę na otrzymywanie reklam), w celu identyfikowania potencjalnych klientów na platformie. W ten sposób reklama będzie kierowana wyłącznie do tych klientów potencjalnych, którzy wyrazili na odnośnej platformie zgodę na otrzymywanie reklam. Taki przetwarzanie danych będziemy realizować na podstawie naszego usprawiedliwionego zainteresowania zwiększeniem naszej klienteli, ale w każdej chwili będzie Pani mogła się przeciwstawić wykorzystywaniu Pani danych w tym celu.
  • Jak to już określono w powyższych paragrafach, wspomniane usługi wymagają jedynie podstawowych danych identyfikacyjnych, a to znaczy, że nie udostępniamy Pani danych osobowych, ani też tych preferencji, które moglibyśmy już znać, ale ograniczają się do adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, które są udostępniane w formie cyfrowej, zabezpieczonej za pomocą narzędzi technicznych dostarczanych przez samą platformę, co wystarcza, by sieć społecznościowa dokonała Pani identyfikacji w swojej bazie danych.
  • Poza tym wykorzystywane są bezpieczne techniki komunikacji, co obejmuje szyfrowanie danych przed ich załadowaniem, a to w celu zagwarantowania poufności i bezpieczeństwa informacji.
  • I na koniec, nie uzyskujemy dotyczących Pani danych bezpośrednio z tych platform zewnętrznych, to znaczy możemy uzyskać informacje w sposób anonimowy i statystyczny, ale nie będzie to nigdy precyzyjna informacja o Pani zainteresowaniach lub o tym, czy widziała Pani daną reklamę, chyba że wejdzie Pani w interakcję z nami lub konkretną reklamą.
  • W przypadku, gdy nie chce Pani, byśmy wykorzystywali Pani dane w celach reklamowych na platformach zewnętrznych, może się Pani z nami skontaktować za pomocą adresów poczty elektronicznej i adresów fizycznych, które podano poniżej. Jeśli już wykorzystujemy takie dane na wspomnianych platformach, usuniemy je w kolejnej aktualizacji udostępnianych danych.

Może Pani wycofać swoją zgodę na wysyłkę cyfrowych komunikatów handlowych w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami, które zamieszczane są w stopce treści zasadniczej każdego komunikatu cyfrowego przesyłanego przez Pronovias, albo wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej privacy@pronovias.com, albo też wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres Polígono Industrial Mas Mateu, s/n., 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), załączając w obu przypadkach kopię obowiązującego w Pani kraju dokumentu tożsamości lub paszportu, ze wskazaniem “Ref. Protección de datos” [Dot. ochrony danych] na kopercie (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną) lub w temacie (w przypadku wysyłki pocztą elektroniczną) i z wyjaśnieniem, iż pragnie Pani wycofać swoja zgodę na wysyłkę cyfrowych komunikatów handlowych.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Pani dane nie będą przekazywane, sprzedawane, odnajmowane ani udostępniane w żaden inny sposób żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem tych dostawców usług dla PRONOVIAS, którzy realizują określone czynności na rzecz naszej firmy (jak na przykład wysyłka biuletynu informacyjnego, dostarczanie usług marketingowych lub usług obsługi klienta, zbieranie lub zarządzanie danymi i bazami danych, itp.), ale w żadnym przypadku dostawcy ci nie będą przetwarzali danych we własnych celach.

Bez uszczerbku dla powyższego, dane, które nam Pani dostarcza w ramach rezerwacji terminu spotkania (co obejmuje m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe, preferencje lub datę imprezy/wydarzenia) będą mogły być komunikowane lub przekazywane tym sklepom, w których zarezerwuje Pani termin spotkania i które mogą być zarządzane przez spółki Grupy Pronovias (patrz tutaj) w przypadku sklepów własnych, lub przez inne spółki zewnętrzne (na przykład, w przypadku franszyzy lub hurtowni, które są zarządzane przez podmioty zewnętrzne). W każdym przypadku w formularzu uzyskasz podstawowe informacje o wspomnianych podmiotach zewnętrznych. Wspomniane podmioty zewnętrzne będą przetwarzały Pani dane wyłącznie w celu umożliwienia obsługi Pani umówionego spotkania, ale w trakcie wizyty w sklepie podmioty te mogą Panią poprosić o wyrażenie zgody na dodatkowe przetwarzanie danych.

6. MIĘDZYNARODOWY PRZESYŁ DANYCH

Firma PRONOVIAS jest marką międzynarodową ze sklepami na całym świecie, i dlatego też istnieje możliwość, że Panie dane będą przetwarzane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej odpowiednio UE i EOG), na przykład we własnych sklepach na terenie m.in. Stanów Zjednoczonych, lub przekazywać je dostawcom międzynarodowym, którzy mogą realizować swoje usługi spoza UE.

W każdym przypadku upewnimy się, że wspomniane przetwarzanie danych będzie zawsze podlegało ochronie dającej stosowne gwarancje, realizowanej za pośrednictwem mechanizmów przewidzianych w obowiązujących przepisach, które mogą obejmować między innymi:

 • Standardowe Klauzule przyjęte przez UE: Chodzi o umowy zatwierdzone przez regulatora Europejskiego, które dostarczają wystarczających gwarancji mających zapewnić, iż przetwarzanie spełnia wymogi ustanowione przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych.
 • Uwierzytelnienie podmiotów zewnętrznych: Przykładowo: Privacy Shield - umowa ramowa między UE i Stanami Zjednoczonymi, która ustanawia standardowe ramy przetwarzania danych, zgodne z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

W każdej chwili może Pani zażądać więcej informacji dot. gwarancji zapewnianych w każdym konkretnym przypadku.

7. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA INFORMACJI

Dane konta Klientki, a zatem wszystkie dane powiązane z Pani interakcją z naszą firmą – w tym z konsultacjami, których nam Pani udzieliła, z umówionymi przez Panią spotkaniami, imprezami/wydarzeniami, w których wzięła Pani udział, preferencjami i gustami dot. sukni, ankietami badającymi zadowolenie klienta – przechowujemy przez okres pięciu (5) lat od Pani ostatniej interakcji z naszą firmą, przez co rozumie się m.in. użycie naszej strony WWW, przeczytanie naszych komunikatów elektronicznych lub wizytę w dowolnym z naszych sklepów.

Podobnie, jeśli Pani zasubskrybowała nasz biuletyn informacyjny, będziemy przetwarzali Pani dane aż uznamy – za pośrednictwem wszelkich technologicznych środków dostępnych w danym momencie – że przestała się Pani interesować naszymi produktami (przykładowo: nie używa Pani swojego konta Klientki do przeglądania naszej strony WWW lub nie otwiera Pani naszych wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną). W każdym przypadku będzie Pani mogła w dowolnym momencie anulować subskrypcję wspomnianego biuletynu.

Po upływie terminu wskazanego w pierwszym akapicie niniejszego paragrafu siódmego (7), lub w chwili, gdy zajdzie którakolwiek ze wskazanych okoliczności, będziemy przechowywać Pani dane stosownie poddane stosownej blokadzie przez okres czasu konieczny dla wypełnienia naszych obowiązków prawnych (np. z Ustawa o Ochronie Konsumentów i Użytkowników, jak też przepisy handlowe lub podatkowe mogą zobowiązywać nas do przechowywania określonych danych przez określony okres czasu). Poza tym, gdy tylko będzie to możliwe, będziemy przechowywać te dane w formie anonimowej do celów statystycznych lub na potrzeby badań rynku.

8. WYKONYWANIE PRAW KLIENTA

W każdej chwili będzie Pani mogła sprzeciwić się któremukolwiek wyżej wskazanemu rodzajowi przetwarzania, bez żadnych konsekwencji dla Pani pozycji jako Klientki lub dla kontaktów z firmą PRONOVIAS.

Winna mieć Pani świadomość, że jeśli w trakcie wizyty w dowolnym sklepie dostarczy Pani dodatkowych danych innej spółce, która nie należy do GRUPY PRONOVIAS (patrz tutaj), powinna Pani wykonać swoje prawa wobec tej spółki, zgodnie z informacjami, które na mocy ustawodawstwa winny zostać Pani dostarczone w momencie zbierania Pani danych.

Podobnie, będzie Pani mogła wykonywać swe prawa do dostępu, poprawiania, kasowania, ograniczania lub przenoszenia danych dostarczonych dowolnej firmie z GRUPY PRONOVIAS (patrz tutaj), za pomocą powiadomienia na piśmie skierowanego do firmy PRONOVIAS na adres pocztowy firmy PRONOVIAS: Calle Om, 16, Polígono Industrial Mas Mateu, S/N, 08820 de Barcelona (Hiszpania), lub też na adres poczty elektronicznej: privacy@pronovias.com.

Dodatkowo, może Pani złożyć reklamację w Komisji Ochrony Danych firmy PRONOVIAS, jeśli uzna Pani, że Pronovias lub Pronovias Online realizowało przetwarzanie Pani danych niezgodnie z bieżącą Ogólną Polityką Prywatności lub dowolnymi innymi standardami obowiązującymi w tym zakresie, a to poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej gdprcommittee@pronovias.com oraz, w przypadku nieotrzymania odpowiedzi lub gdyby nie zgadzała się Pani z otrzymanymi informacjami, może Pani złożyć odnośną reklamację we właściwym Urzędzie Kontroli.

Będziemy mogli poprosić Panią o dokumenty potwierdzające Pani tożsamość, w celu zrealizowania Pani prośby, pod warunkiem, iż wymagają tego obowiązujące przepisy lokalne.

pronovias

Wybierz swój kraj

Wybranie kraju, w którym się znajdujesz, spowoduje wyświetlenie lokalnych wydarzeń specjalnych, ekskluzywnych promocji i informacji.