Φόρτωση...

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ PRONOVIAS

Έκδοση της 27 ουνίου 2019

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, σε ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σου θα τύχουν επεξεργασίας από την εταιρεία SAN PATRICK, S.L.U., εταιρεία με έδρα τη Βαρκελώνη, με διεύθυνση Calle Om, 16, Polígono Industrial Mas Mateu, S/N, και ΑΦΜ B63523609 (εφεξής, PRONOVIAS).

2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας με σκοπό τη διαχείριση της αίτησής σου να κλείσεις ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου, καθώς επίσης για να επικοινωνήσουμε μαζί σου, τόσο η PRONOVIAS όσο και το κατάστημα στο οποίο έχεις κλείσει ραντεβού, για τυχόν ανάγκες διαχείρισης του εν λόγω ραντεβού (για παράδειγμα, επιβεβαίωση του ραντεβού, αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας), με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού μέσου, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφώνου, SMS ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού (συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών άμεσης αποστολής μηνυμάτων).

Τα δεδομένα σου εξάλλου θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λογαριασμού Πελάτη Pronovias, ή για την ενημέρωση των δεδομένων του αν είχες ήδη λογαριασμό. Με τον λογαριασμό Πελάτη θα μπορούμε να σου προσφέρουμε, μέσα από τη λήψη και διαχείριση των πληροφοριών που μας χορηγείς, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και υπηρεσίες, όπως μελλοντικές εκδηλώσεις, επιθυμίες ή προτιμήσεις, ακριβώς όπως αναφέρεται στην ακόλουθη ενότητα «Δημιουργία προφίλ».

Η νομιμοποίηση για την επεξεργασία των δεδομένων σου της αίτησης ραντεβού βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να μπορούμε να σου παρέχουμε σωστά την υπηρεσία που μας ζητάς. Το εν λόγω έννομο συμφέρον αφορά επίσης την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σου σχετικών με την ταυτοποίησή σου και την επικοινωνία μαζί σου στο κατάστημα στο οποίο έκλεισες το ραντεβού, το οποίο θα τα επεξεργαστεί με τη σειρά του για να σου παρέχει την υπηρεσία, δηλαδή, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της προσωποποιημένης υπηρεσίας που παρέχει το κατάστημα.

Στην Pronovias προβαίνουμε στη δημιουργία ενός λογαριασμού Πελάτη βάσει του έννομου εμπορικού συμφέροντός μας να μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες βάσει των αναγκών σου και των προτιμήσεών σου, καθώς επίσης για τη διατήρηση ενός ιστορικού της σχέσης μας μαζί σου. Μπορείς να λάβεις περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό Πελάτη στην ακόλουθη ενότητα τρία (3), «Δημιουργία προφίλ».

Εξάλλου, αν επισκεφτείς τα καταστήματά μας μπορούμε να σου στείλουμε έρευνες ικανοποίησης τόσο για την ποιότητα της υπηρεσίας που σου παρασχέθηκε όσο και για τα προϊόντα μας, και τούτο, βασιζόμενοι στο έννομο συμφέρον μας να γνωρίζουμε τη γνώμη και τον βαθμό ικανοποίησής σου σε σχέση με την εξυπηρέτηση που σου προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια του ραντεβού, καθώς επίσης για να οργανώσουμε πλάνα βελτίωσης των εν λόγω διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών. Αυτό μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Οι εν λόγω έρευνες ικανοποίησης μπορεί να αποσταλούν με ηλεκτρονικά μέσα, μολονότι δεν έχεις δεχτεί να λαμβάνεις ενημερώσεις εμπορικού περιεχομένου, στον βαθμό που δεν πρόκειται για διαφημίσεις, αλλά για τον καλύτερο τρόπο που διαθέτουμε για να εξασφαλίσουμε ότι ήδη από το κατάστημα σου παρείχαμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία και ότι ακολουθούμε τα πρότυπα ποιότητα του ομίλου Pronovias, θεωρώντας ως εκ τούτου ότι έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σου επαφής και επικοινωνίας για αυτούς τους σκοπούς. Αν θεωρείς ότι η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε σωστά, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας που μας έχεις υποδείξει για να χειριστούμε τυχόν περιστατικά που ενδεχομένως συνέβησαν κατά την επίσκεψή σου στο κατάστημα.

Σε περίπτωση που, για να κλείσεις το ραντεβού σου, η PRONOVIAS δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία δωρεάν, η PRONOVIAS θα συλλέξει όλες εκείνες τις προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με τη μέθοδο πληρωμής που έχεις επιλέξει, τραπεζικά δεδομένα (που συλλέγονται απευθείας από την πλατφόρμα υπηρεσιών ασφαλών πληρωμών Adyen. Μπορείς να λάβεις περισσότερες πληροφορίες στο https://www.adyen.com), δεδομένα επικοινωνίας, τιμολόγησης, κ.λπ. για να μπορέσεις να διαχειριστείς την κράτησή σου, την πληρωμή που πραγματοποίησες καθώς και για να μπορέσεις να ελέγξεις αθέμιτες πρακτικές.

Από την άλλη, και πάντα εφόσον μας έχεις εκφράσει τη συναίνεσή σου επισημαίνοντας το τετραγωνάκι που υπάρχει για αυτόν τον σκοπό στο έντυπο, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σου για τους εξής σκοπούς:

 • Να σου στέλνουμε το ενημερωτικό newsletter της PRONOVIAS που θα είναι πάντα προσωποποιημένο και προσαρμοσμένο στα δικά σου ενδιαφέροντα.
 • Να προωθούμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την PRONOVIAS, όπως για παράδειγμα, σφυγμομετρήσεις, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, κ.λπ.

Όλα τα newsletters ή οι εμπορικές ανακοινώσεις θα αποστέλλονται από τη SAN PATRICK, S.L.U., ακόμη και εξ ονόματος άλλων εταιριών του ομίλου PRONOVIAS, επειδή είναι η αρμόδια εταιρεία του ομίλου για τη διαφήμιση και την επικοινωνία.

Οι εν λόγω ανακοινώσεις μπορούν να είναι προσαρμοσμένες και προσωποποιημένες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών, είτε βάσει των αιτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών είτε βάσει εκείνων των δεδομένων που μπορούμε να μαντέψουμε ή να συλλέξουμε από την πλοήγησή σου, το ενδιαφέρον σου για ορισμένα περιεχόμενα ή την αντίδρασή σου στις ανακοινώσεις μας, μεταξύ άλλων, ακριβώς όπως το εξηγούμε στην ενότητα τέσσερα (4), «Εμπορικές ανακοινώσεις».

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στην Pronovias δημιουργούμε προφίλ στους Πελάτες μας που αλληλεπιδρούν μαζί μας, δημιουργώντας έναν λογαριασμό Χρήστη ή Πελάτη που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσα από τους διάφορους διαύλους λήψης δεδομένων, τόσο φυσικών όσο και ηλεκτρονικών. Ανάλογα με το είδος αλληλεπίδρασης, το προφίλ μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο πλήρες. Τα εν λόγω προφίλ τα δημιουργούμε βάσει του έννομου εμπορικού συμφέροντός μας, στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να γνωρίζουμε τους πελάτες μας και να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει των προτιμήσεων και αναγκών τους.

Στη συνέχεια, περιγράφουμε τις διάφορες επιλογές δημιουργίας προφίλ που προσφέρουμε, ανάλογα με το πώς σχετίζεσαι μαζί μας και τις επιλογές που ενδεχομένως έχεις κάνει:

3.1 Προφίλ σε φυσικό κατάστημα ή εξυπηρέτηση πελατών: Στα καταστήματά μας, ή μέσα από την υπηρεσία μας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελάτη, μπορούμε να σου ζητήσουμε να μας δώσεις προσωπικά δεδομένα για να διατηρούμε μιαν εμπορική σχέση, να σε εξυπηρετούμε με προσωποποιημένο τρόπο ή να διαχειριζόμαστε ραντεβού, μεταξύ άλλων. Προς τούτο, θα δημιουργήσουμε ένα δελτίο Πελάτη, όπου θα αποθηκεύουμε όλες τις σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις στυλ ντυσίματος, χρωμάτων, αν ενδιαφέρεσαι για νυφικό ή για επίσημο ένδυμα, κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες μάς επιτρέπουν να προσαρμόσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε και να σε ενημερώνουμε για νέα φορέματα ή εκδηλώσεις στα καταστήματα που έχεις επισκεφτεί (για παράδειγμα, άφιξη νέας κολεξιόν ή νέων χρωμάτων, Trunk Shows ή ιδιωτικές πωλήσεις, κ.λπ.), ενώ το κατάστημα διατηρεί απευθείας επικοινωνία, πέρα από την επικοινωνία που ενδεχομένως μπορούμε να διατηρούμε εμείς εκ μέρους της Pronovias (για παράδειγμα, με ηλεκτρονικά μέσα, αν μας εκφράσεις τη συναίνεσή σου για αυτό).

Επιπλέον, αν επισκεφτείς τα καταστήματά μας, θα μπορέσουμε να σου στείλουμε έρευνες ικανοποίησης τόσο για την ποιότητα της υπηρεσίας που σου παρασχέθηκε, όσο και για τα προϊόντα μας. Αυτό μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Οι εν λόγω έρευνες ικανοποίησης μπορεί να αποσταλούν με ηλεκτρονικά μέσα, ακόμη κι όταν δεν έχεις δεχτεί να λαμβάνεις ενημερώσεις εμπορικού περιεχομένου, στον βαθμό που δεν πρόκειται για διαφημίσεις, αλλά για τον καλύτερο τρόπο που διαθέτουμε για να εξασφαλίσουμε ότι από το κατάστημα σου παρείχαμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία και ότι τηρούμε τα πρότυπα ποιότητα του ομίλου Pronovias, θεωρώντας ως εκ τούτου ότι έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σου επαφής και επικοινωνίας με αυτόν τον σκοπό. Αν θεωρείς ότι η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε σωστά, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας που μας έχεις υποδείξει για να χειριστούμε τυχόν περιστατικά που ενδεχομένως συνέβησαν κατά την επίσκεψή σου στο κατάστημα.

3.2 Ηλεκτρονικό προφίλ: Οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να δημιουργούμε πολύ πιο ακριβή προφίλ, αναλύοντας όχι μόνο τις προτιμήσεις που μπορεί να αποστέλλεις στα καταστήματά μας, αλλά επίσης, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Πληροφορίες που παρέχεις όταν κλείνεις ραντεβού, για παράδειγμα, την ημερομηνία ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του γάμου σου, το είδος του περιβάλλοντος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ή ο γάμος· τις προτιμήσεις σου για τη γραμμή ή τη λαιμόκοψη του φορέματος· τον προϋπολογισμό σου για το φόρεμα·
 • Πληροφορίες που παρέχεις τη στιγμή που δημιουργείς προφίλ χρήστη, όπως για παράδειγμα δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας ή της διεύθυνσής σου·
 • Αγορές που ενδεχομένως πραγματοποιήσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, μέσα από τις οποίες μπορούμε να αποφασίσουμε για το στυλ και τις προτιμήσεις σου·
 • Συμπεριφορά στην ιστοσελίδα καθαυτή (περιεχόμενο που βλέπεις, κατηγορία φορεμάτων που επισκέπτεσαι, προτιμώμενα χρώματα, συχνότητα με την οποία επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μας...) που μας βοηθάει να καταλάβουμε τι σου αρέσει·
 • Συμπεριφορά σε σχέση με το newsletter μας (τι είδους περιεχόμενα σε κάνουν να ανοίγεις το newsletter ή να κάνεις κλικ σε αυτά· με τι συχνότητα ανοίγεις τις ανακοινώσεις μας)·
 • Πληροφορίες σχετικές με τα φορέματα που περιλαμβάνεις στο τμήμα «Αγαπημένα μου» (είδος φορέματος, χρώματα και άλλα χαρακτηριστικά που μας βοηθούν να καταλάβουμε τις προτιμήσεις σου στα προϊόντα μας).

Αμφότερα τα προφίλ μπορούν να συνδυάζονται όταν έρχεσαι σε επικοινωνία με την Pronovias, τόσο μέσω φυσικών διαύλων (επίσκεψη σε κατάστημα ή εξυπηρέτηση πελατών) όσο με ηλεκτρονικά μέσα στην ιστοσελίδα μας, σε εφαρμογές, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.

3.3 Χρήση ή αξιοποίηση των πληροφοριών που δημιουργούνται από τα προφίλ χρήστη: Οι πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε από τους πελάτες μας χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, που θα μπορούσαν να περιγραφούν στη βάση δύο ευρύτερων ομάδων: (i) σκοποί που σχετίζονται με υπηρεσία προσωποποιημένη και προσαρμοσμένη στους πελάτες μας, και (ii) σκοποί που αποβλέπουν αμιγώς στη διαφήμιση.

Όσον αφορά την προσωποποιημένη διαφήμιση, το να γνωρίζουμε τις προτιμήσεις σου μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούν όλα τα καταστήματά μας Pronovias να προβλέψουν τις ανάγκες σου, ώστε να μπορούμε να σου προσφέρουμε προστιθέμενη αξία με τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, το να γνωρίζουμε τις προτιμήσεις σου σε φορέματα μας δίνει τη δυνατότητα το προσωπικό καταστήματος να μπορεί όχι μόνο να σου δείξει φορέματα που να συμβαδίζουν με αυτές τις προτιμήσεις (για παράδειγμα, μακριά ή κοντά επίσημα φορέματα, με συγκεκριμένη λαιμόκοψη ή σε συγκεκριμένο χρώμα, κ.λπ.), αλλά επίσης, εφόσον έχεις κλείσει ραντεβού, μπορεί να έχει πραγματοποιήσει εκ των προτέρων μια επιλογή όλων εκείνων των φορεμάτων που θα μπορούσαν να σου ταιριάζουν, αλλά και των διαθέσιμων μεγεθών και χρωμάτων.

Αν επίκειται κάποια σημαντική εκδήλωση, ειδικά στην περίπτωση του δικού σου γάμου, το να γνωρίζουμε την ημερομηνία, μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε τα διαθέσιμα φορέματα ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες πρόβες, καθώς και να προβλέψουμε τη διαθεσιμότητα μεγεθών και είδους φορεμάτων.

Εξάλλου, η δημιουργία αυτών των προφίλ μάς επιτρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής μας, καθώς θα μπορούμε να προσωποποιήσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων στα ενδιαφέροντά σου, το είδος ανακοινώσεων που σου αποστέλλουμε ή τη συχνότητα με την οποία σε ενημερώνουμε.

Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ότι σε ενδιαφέρουν οι νέες κολεξιόν μας, θα σε ενημερώνουμε όταν παρουσιάζονται και αρχίζει η εμπορική διάθεσή τους. Επιπλέον, αν έχεις δείξει ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις μας, για παράδειγμα, για την παρουσίαση νέων κολεξιόν, μπορούμε να σε καλούμε σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τον τόπο διαμονής σου και τον τόπο όπου γίνεται η παρουσίαση.

Το σύνολο της επικοινωνίας μπορεί να γίνει τόσο με ηλεκτρονικά μέσα, όπως σου υποδεικνύουμε παρακάτω, όσο τηλεφωνικά· τόσο απευθείας από την Pronovias διαμέσου της υπηρεσίας της εξυπηρέτησης Πελατών όσο και απευθείας από το κατάστημα, ώστε να ενημερώνεσαι για την άφιξη νέων φορεμάτων, να επιβεβαιώνεις μελλοντικές επισκέψεις ή ραντεβού που έχεις ζητήσει, ή γενικά για να διατηρείται η εμπορική σχέση.

Η προσωποποίηση του περιεχομένου μάς δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε ότι αποστέλλουμε πληροφορίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ότι προτιμάς τα μακριά φορέματα, θα δίνουμε προτεραιότητα σε ειδήσεις ή προσφορές για αυτό το είδος φορεμάτων.

Εξάλλου, ανάλογα με την αλληλεπίδρασή σου μαζί μας, μπορούμε να σου προσφέρουμε ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς ή το να συμμετέχεις σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις αποκλειστικά για πελάτες.

Στην επόμενη ενότητα, για τις εμπορικές ανακοινώσεις, μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για το πώς καταρτίζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, τους διαύλους που χρησιμοποιούμε και με ποιες πλατφόρμες συνεργαζόμαστε για τη βελτίωση της διαφημιστικής ικανότητάς μας.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό Πελάτη, και, ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες για το προφίλ σου και τις προτιμήσεις σου είναι προσβάσιμες από τα καταστήματά μας Pronovias, τα οποία τις χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν την προσωποποιημένη υπηρεσία που παρέχεται από το κάθε κατάστημα. Όλα τα δεδομένα είναι πάντα ιδιοκτησία της San Patrick, S.L.U., με την επιφύλαξη ότι το κατάστημα, ειδικά όταν πρόκειται για δικαιοχρησία, μπορεί να ζητήσει επιπλέον δεδομένα, για δική του χρήση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σου στο κατάστημα.

4. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εκ μέρους της Pronovias επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας χορηγείς για να σου αποστέλλουμε εμπορικές ανακοινώσεις, εφόσον έχουμε λάβει προηγουμένως τη συναίνεσή σου για αυτό. Σε περίπτωση που μας εκφράσεις τη συναίνεσή σου, θα σου στείλουμε πληροφορίες, διαφημίσεις, έρευνες, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις ή προσφορές για προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Pronovias. Τη στιγμή ακριβώς της συλλογής δεδομένων, ως Πελάτης θα μπορείς να αποφασίσεις αν επιθυμείς ή όχι να λαμβάνεις αυτού του είδους τις ανακοινώσεις από εμάς, και θα μπορείς πάντα και ανά πάσα στιγμή, να αποσύρεις τη συναίνεση σου.

Αν δεχτείς να σου στέλνουμε εμπορικές ανακοινώσεις με ηλεκτρονικά μέσα (email, SMS, εφαρμογές άμεσης αποστολής μηνυμάτων ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων), πρέπει να λάβεις υπόψη ότι όλες οι ανακοινώσεις που αποστέλλει η Pronovias μπορούν να είναι προσαρμοσμένες και προσωποποιημένες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου, βάσει πάντα των προϊόντων και υπηρεσιών που έχεις ζητήσει, ή επίσης βάσει των δεδομένων εκείνων που μπορούμε να συνάγουμε ή να συλλέξουμε από την πλοήγησή σου, από το ενδιαφέρον σου για συγκεκριμένα περιεχόμενα ή από την αντίδρασή σου στις ανακοινώσεις μας, μεταξύ άλλων, όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη ενότητα «Δημιουργία προφίλ».

Η εν λόγω προσωποποίηση πραγματοποιείται με τρόπο μερικώς αυτόματο, υπό την έννοια ότι η Pronovias καθορίζει τις παραμέτρους της προσωποποίησης, όμως η τεχνολογική πλατφόρμα είναι αυτή που δημιουργεί το προφίλ του Πελάτη. Κατά κανόνα, δεν αποστέλλουμε γενικές ανακοινώσεις που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί με την προαναφερθείσα διαδικασία, επειδή θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον τόσο της Pronovias όσο και των Πελατών μας να αποστέλλουμε ή να λαμβάνεις ενδιαφέρουσες πληροφορίες για εσένα, καθώς κι επειδή η μη κατηγοριοποίηση δεν θα άλλαζε τον αριθμό των ληφθεισών ανακοινώσεων, αλλά μόνο το περιεχόμενό τους. Υπό αυτήν την έννοια, αν δεν επιθυμείς να κατηγοριοποιείσαι για διαφημιστικούς λόγους, σε παρακαλούμε να μην εγγράφεσαι στις ανακοινώσεις ή/και στο Newsletter της Pronovias.

Όλα τα newsletters ή οι εμπορικές ανακοινώσεις θα αποστέλλονται από τη SAN PATRICK, S.L.U., ακόμη και εξ ονόματος άλλων εταιριών του ομίλου PRONOVIAS, επειδή είναι η αρμόδια εταιρεία του ομίλου για τη διαφήμιση και την επικοινωνία.

Οι εμπορικές ανακοινώσεις με ηλεκτρονικά μέσα που αναφέρθηκαν προηγουμένως μπορούν να γίνονται μέσα από τους ακόλουθους διαύλους:

 • Ανακοινώσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή MMS ή με απευθείας αποστολή μηνυμάτων (whatsapp, telegram, Facebook Messenger, απευθείας μηνύματα εφαρμογών φόρουμ ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.):
 • Αν διαθέτουμε τις αναγκαίες πληροφορίες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, κ.λπ.) μπορούμε να σου στέλνουμε εμπορικές πληροφορίες με αυτά τα μέσα. Κανονικά, ο δίαυλος επικοινωνίας περιορίζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν αυτό είναι δυνατό, μολονότι ορισμένες ενέργειες μπορούν να γίνουν με άλλα από τα προαναφερθέντα μέσα (για παράδειγμα, η αποστολή υπενθυμίσεων, εκδηλώσεων ή ερευνών).
 • Εμπορικές ανακοινώσεις σε πλατφόρμες τρίτων (για παράδειγμα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης):
 • Ορισμένες πλατφόρμες τρίτων (δηλ. ιστοσελίδες, κοινότητες ή εφαρμογές, για παράδειγμα) επιτρέπουν σε άλλους διαφημιζόμενους, όπως η Pronovias, να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πλατφόρμες για να πραγματοποιούν απευθείας διαφήμιση σε εκείνους τους πελάτες της Pronovias που επίσης διαθέτουν λογαριασμό Χρήστη στην πλατφόρμα.
 • Προς τούτο, η πλατφόρμα μπορεί να απαιτεί ο διαφημιζόμενος (η Pronovias) να πιστοποιεί την ταυτότητα των Πελατών της, παρέχοντας, με τρόπο κρυπτογραφημένο και προστατευμένο, μέσω τεχνικών εργαλείων που προσφέρονται από την ίδια την πλατφόρμα, βασικά δεδομένα ταυτοποίησης, για παράδειγμα μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό τηλεφώνου.
 • Αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητα του Πελάτη και η ύπαρξη λογαριασμού Χρήστη στην πλατφόρμα, η Pronovias μπορεί να δημιουργήσει αυτό που κοινώς αποκαλείται «προσαρμοσμένο κοινό» με τους πελάτες εκείνους που έχουν αποδεχτεί να λαμβάνουν διαφημίσεις στην πλατφόρμα, κι έτσι είναι δυνατή η απευθείας προβολή των διαφημίσεων της Pronovias στο προφίλ του χρήστη.
 • Για παράδειγμα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούμε να συναντήσουμε αυτού του είδους τη δραστηριότητα στο Facebook (Custom Audience), στο Twitter (προσαρμοσμένα κοινά) ή στη Google (Customer Match).
 • Αυτή η δραστηριότητα έχει αποκλειστικά διαφημιστικό σκοπό, και γι' αυτό θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μόνο αν έχει δεχτείς να λαμβάνεις ανακοινώσεις μας.
 • Εξάλλου, οι εν λόγω πλατφόρμες τρίτων μπορούν επίσης να επιτρέπουν στους διαφημιζομένους τους, όπως την Pronovias, να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τους για να εντοπίζουν τους χρήστες εκείνους που, εντός της πλατφόρμας τους, έχουν «παρεμφερές προφίλ» με το προφίλ των πελατών της Pronovias.
 • Η διαδικασία ταυτοποίησης και πιστοποίησης της ταυτότητας των Πελατών είναι ίδια με τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως
 • Για παράδειγμα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούμε να συναντήσουμε αυτού του είδους τη δραστηριότητα στο Facebook (Lookalike Audience), στο Twitter (προσαρμοσμένα κοινά) ή στη Google (Similar Audiences).
 • Σε αυτήν την περίπτωση, μιας και τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται με άμεσα διαφημιστικό σκοπό προς τους πελάτες μας, παρά προς εκείνους που, χωρίς να είναι Πελάτες μας, έχουν ένα παρεμφερές προφίλ με τους Πελάτες μας, θα χρησιμοποιούμε τα βασικά δεδομένα όλων των πελατών μας (και όχι μόνο εκείνων που έχουν δεχτεί να λαμβάνουν διαφημίσεις) για να εντοπίσουμε πιθανούς πελάτες στην πλατφόρμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση θα απευθύνεται αποκλειστικά σε εκείνους τους πιθανούς πελάτες που έχουν δώσει τη συναίνεσή τους στην αντίστοιχη πλατφόρμα να λαμβάνουν διαφημίσεις. Αυτή τη στάση την υιοθετούμε βάσει του έννομου συμφέροντός μας να διευρύνουμε την πελατεία μας, αλλά μπορείς να αντιταχθείς στην επεξεργασία των δεδομένων σου γι' αυτόν τον σκοπό ανά πάσα στιγμή.
 • Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες ενότητες, οι εν λόγω υπηρεσίες ζητούν μόνο βασικά δεδομένα ταυτοποίησης, δηλ. δεν χορηγούμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σου, ούτε καν τις προτιμήσεις εκείνες που ενδεχομένως γνωρίζουμε, αλλά πρόκειται μόνο για έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό τηλεφώνου που κοινοποιείται με κρυπτογραφημένο και προστατευμένο τρόπο διαμέσου τεχνικών εργαλείων που παρέχονται από τις ίδιες τις πλατφόρμες, στοιχείο που αρκεί ώστε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να σε εντοπίσει στη βάση δεδομένων του.
 • Εξάλλου, χρησιμοποιούνται τεχνικές ασφαλούς επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης των δεδομένων πριν την τηλεφόρτωσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Τέλος, δεν συλλέγουμε δεδομένα για εσένα απευθείας από αυτές τις πλατφόρμες από τρίτους, δηλ. μπορεί να λάβουμε πληροφορίες ανώνυμα και βάσει στατιστικών, αλλά ποτέ ακριβείς πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά σου ή αν έχεις δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση, εκτός αν αλληλεπιδράς με εμάς ή με τη συγκεκριμένη διαφήμιση.
 • Σε περίπτωση που δεν επιθυμείς να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου για διαφημιστικούς σκοπούς σε πλατφόρμες τρίτων, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στις ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις που θα βρεις παρακάτω. Αν χρησιμοποιούσαμε ήδη τα δεδομένα σου στις εν λόγω πλατφόρμες θα τα διαγράψουμε κατά την επόμενη επικαιροποίηση των δεδομένων που μας έχουν χορηγηθεί.

Μπορείς να ανακαλέσεις τη συναίνεσή σου για την αποστολή ηλεκτρονικών εμπορικών ανακοινώσεων ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας απλώς τις οδηγίες που αναγράφονται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικής ανακοίνωσης που αποστέλλεται από την Pronovias ή αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@pronovias.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Polígono Industrial Mas Mateu, s/n., 08820 El Prat de Llobregat (Βαρκελώνη), επισυνάπτοντας και στις δύο περιπτώσεις ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας σου ή του διαβατηρίου σου και αναφέροντας «Αναφ. Προστασία δεδομένων» ως αναφορά στον φάκελο (εφόσον επιλέξεις την ταχυδρομική αποστολή) ή στο θέμα (εφόσον επιλέξεις το email) και εξηγώντας ότι επιθυμείς να ανακαλέσεις τη συναίνεσή σου όσον αφορά την αποστολή ηλεκτρονικών εμπορικών ανακοινώσεων.

5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σου δεν εκχωρούνται, πωλούνται, ενοικιάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση κανενός τρίτου κατά κανέναν τρόπο, εκτός των φορέων παροχής υπηρεσιών της PRONOVIAS, οι οποίοι εκτελούν ορισμένες δραστηριότητες για εμάς (όπως για παράδειγμα, την αποστολή του newsletter, φορείς παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ ή εξυπηρέτησης πελατών, αποθήκευσης ή διαχείρισης δεδομένων και βάσεων δεδομένων, κ.λπ.), όμως σε καμία περίπτωση για ίδιους σκοπούς.

Με την επιφύλαξη των παραπάνω, τα δεδομένα που μας χορηγείς για να κλείσεις ραντεβού (μεταξύ άλλων, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, προτιμήσεις ή ημερομηνία εκδήλωσης) ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να εκχωρηθούν στα καταστήματα όπου έκλεισες ραντεβού, και μπορεί να τύχουν διαχείρισης από εταιρείες του ομίλου Pronovias (βλ. σύνδεσμο) σε περίπτωση ίδιων καταστημάτων, ή άλλων διαφορετικών εταιρειών (για παράδειγμα, σε περίπτωση δικαιοχρησίας ή χονδρεμπόρων, τα οποία διαχειρίζονται τρίτοι). Σε κάθε περίπτωση, θα βρεις τις βασικές πληροφορίες για τους εν λόγω τρίτους στην αίτηση. Οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σου αποκλειστικά για να μπορέσουν να διαχειριστούν το ραντεβού σου, όμως, όταν θα επισκεφτείς το κατάστημα, μπορούν να ζητήσουν τη συναίνεσή σου για επιπρόσθετες επεξεργασίες.

6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η PRONOVIAS είναι ένα διεθνές εμπορικό σήμα , με καταστήματα σε όλον τον κόσμο, και γι' αυτό είναι πιθανό τα δεδομένα σου να τύχουν διαχείρισης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ και ΕΟΧ, αντίστοιχα), για παράδειγμα σε ίδια καταστήματα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων, ή σε διεθνείς προμηθευτές που μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι και εκτός της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωνόμαστε ότι τέτοιες επεξεργασίες δεδομένων προστατεύονται πάντα από τις ανάλογες εγγυήσεις και από μηχανισμούς που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων:

 • Τυποποιημένους όρους εγκεκριμένους από την ΕΕ: Πρόκειται για συμβάσεις εγκεκριμένες από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή και οι οποίες προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία πληροί τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων.
 • Πιστοποιήσεις τρίτων: Για παράδειγμα, η Privacy Shield, η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών που θεσπίζει τυποποιημένο πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων.

Θα μπορείς, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσεις περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις που έχουν εξασφαλισθεί για την εκάστοτε περίπτωση.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα δεδομένα του λογαριασμού Πελάτη, και επομένως, όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την αλληλεπίδρασή σου μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των ραντεβού που έχεις ζητήσεις, των εκδηλώσεων όπου έχεις παραβρεθεί, των προτιμήσεων και επιθυμιών για φορέματα, τα διατηρούμε για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την τελευταία αλληλεπίδρασή σου μαζί μας, και θεωρούμε ως αλληλεπίδραση τη χρήση της ιστοσελίδας μας, την ανάγνωση των ηλεκτρονικών ανακοινώσεών μας ή την επίσκεψη σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας, μεταξύ άλλων.

Επίσης, αν έχεις εγγραφεί στο newsletter μας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σου ωσότου θεωρήσουμε ότι, με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο βάσει της εκάστοτε υπάρχουσας τεχνολογίας, δεν ενδιαφέρεσαι πια για τα προϊόντα μας (όπως, για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιείς τον λογαριασμό Πελάτη σου για να πλοηγηθείς στην ιστοσελίδα μας ή δεν ανοίγεις τα μηνύματα μας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε κάθε περίπτωση, θα μπορείς να ζητήσεις να πάψεις να λαμβάνεις το εν λόγω newsletter ανά πάσα στιγμή.

Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο αυτής της ενότητας επτά (7), ή όταν συντρέξει οποιαδήποτε από τις υποδεικνυόμενες περιστάσεις, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σου μπλοκαρισμένα για την αναγκαία χρονική περίοδο ώστε να τηρηθούν οι νομικές υποχρεώσεις μας (για παράδειγμα, ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών και χρηστών, καθώς επίσης η εμπορική ή φορολογική νομοθεσία ενδέχεται να μας υποχρεώνουν να διατηρούμε ορισμένα δεδομένα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο). Εξάλλου, εφόσον είναι δυνατό, τα διατηρούμε ανώνυμα για στατιστικούς λόγους ή για λόγους μελετών της αγοράς.

8. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΟΥ

Ανά πάσα στιγμή θα μπορείς να αντιταχθείς σε οποιαδήποτε από τις επεξεργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση στην ιδιότητά σου ως πελάτη ή επαφή της PRONOVIAS.

Λάβε υπόψη ότι αν κατά τη διάρκεια επίσκεψής σου σε οποιοδήποτε κατάστημα έχεις παράσχει επιπρόσθετα δεδομένα σε άλλη εταιρεία, που να μην ανήκει στον ΟΜΙΛΟ PRONOVIAS (βλ. σύνδεσμο), θα πρέπει να ασκείς τα δικαιώματά σου σε αυτήν όσον αφορά τις πληροφορίες που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα πρέπει να σου παράσχουν τη στιγμή που συνέλεξαν τα δεδομένα σου.

Εξάλλου, θα μπορείς να ασκείς τα δικαιώματά σου πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας σε σχέση με τα δεδομένα που έχεις χορηγήσει σε οποιαδήποτε εταιρεία του ΟΜΙΛΟΥ PRONOVIAS (βλ. σύνδεσμο) με γραπτή επικοινωνία που απευθύνεται στην PRONOVIAS, στην ταχυδρομική διεύθυνση της PRONOVIAS, Calle Om, 16, Polígono Industrial Mas Mateu, S/N, 08820 Βαρκελώνη (Ισπανία) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@pronovias.com.

Επιπροσθέτως, θα μπορείς να υποβάλεις καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας των Δεδομένων της PRONOVIAS, εφόσον θεωρείς ότι η Pronovias ή η Pronovias Online έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα σου με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα γενική πολιτική ιδιωτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, με ηλεκτρονική επικοινωνία στη διεύθυνση gdprcommittee@pronovias.com και, σε περίπτωση μη απάντησης ή σε.

περίπτωση που η απάντηση δεν συνάδει με τις ληφθείσες πληροφορίες, να υποβάλεις τη σχετική καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας αρχής ελέγχου.

Ενδέχεται να σου ζητήσουμε έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητά σου για την ολοκλήρωσή της αίτησή σου, εφόσον έτσι το ορίζει η τοπική ισχύουσα νομοθεσία.

 

pronovias

Επιλέξτε τη χώρα σας

Αν επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, θα σας προβάλουμε τοπικές ειδικές εκδηλώσεις, αποκλειστικές προωθητικές ενέργειες και πληροφορίες.